{mosimage}

編輯︰F.A/奕

 

立法會選舉前夕,社會各界總會平地一聲雷,忽然爆出一些平時唔會講的觀點。

六月,以仇振輝為首的保皇黨區議員在區議會上提呈︰

「但,西洋菜街行人專用區被濫用:客戶推銷員截停行人推銷產品;遍佈廣告易拉架;上演話劇,甚至表演雜技;集會……等等的噪音、治安等問題對本區居民的滋擾十分大,這樣的情景與設立行人專用區的原意完全違背了。該區的業界和居民表示:若行人專用區的管理沒有改善,寧願取消該試驗計劃。」

看似改善建議,實則政治打壓,心存歪念,嚇唬在菜街主場搞論壇的各種民間團體。最?膽的是你都唔知佢的民意孰真孰假,反正吹水。此口水戰一開始,各界就發動反擊或騎劫;西九龍幾股泛民勢力都各自邀功,講到香港始終有你,而菜街又好似佢地自己屋企咁重要。

說時遲那時快,講開菜街,另一條戰線又馬上冒起——facebook 上有網民發起「將好戲量踢出旺角」小組,兩下手勢小組已有萬幾人加入。你一言我一語,一時間,菜街/公共空間的限制應該係點?行人專用區係咪淨係俾人行?係咪行緊先算行人坐下就唔算?係咪挾藝術或理想之名就可以阻街?阻街有咩唔好?……如此這般,一場民主生活的肉博辯論就吹吹下吹左出黎。

好戲量事件仲有排傾,下期再探討。但至少我們也願意參一腳,講下我們的菜街經驗,同埋介紹番,一場關於街頭聲音的電影。共勉之——有咩都可以上黎會室搵我地傾架,——文化廣場你地又點睇呢例如——或者約埋一齊出菜街搵楊秉基又得。

 

分享至:

Leave a Reply

Your email address will not be published.