10496907_1035618773165533_1181019431522939644_o

政府宣傳片都講過:「要有一套」。買嘢唔帶袋就要俾五毫子,性行為唔戴袋就分分鐘染上性傳播疫病。2015年HIV的新感染者當中,二十至二十九歲的感染人士上升咗超過一倍。有見近日HIV感染有年輕化趨勢,有機構嚟咗中大,向大家推廣安全性行為同埋佢哋嘅服務。

中大社區健康主修嘅同學,與再思社區健康組織合作,為同學講解下有關愛滋病嘅知識。項目主任Kaden話:「好多時候男女朋友用安全套,都係因為怕有BB,但就無諗過其實係關性病同愛滋病事」所以,大家記住要做足安全措施吖。

其實,再思唔單止做社區教育,仲會為大眾提供愛滋病與梅毒嘅血液測試。任何一位曾進行不安全性行為嘅人,都有需要做快速測試㗎。

另外,佢哋為將安全性行為嘅訊息帶入校園,現正招募義工幫手,有興趣嘅同學歡迎聯絡佢哋。

分享至:

Leave a Reply

Your email address will not be published.